سارنگ سیفی‌زاده

سارنگ سیفی‌زاده، ۲ مرداد ۱۳۶۱، در خانواده‌ای از اهالی هنر در شهر تهران متولد شد.

نبوغ آوازی او در كودكی هویدا بود ولی به طور رسمی و جدی از ده سالگی مشق آواز را ابتدا با یكی از شاگردان پدرش سركار خانم فروغ مقدم و سپس نزد مادرش استاد معصومه مهرعلی و پدرش استاد محمد حسین سیفی‌زاده ادامه داد و در تكمیل معلومات خود به طور خصوصی از محضر استاد محمدرضا شجریان كسب فیض نمود.

او فعالیت اجرایی خود را از سال ٧٨ با گروه وصال به سرپرستی برادرش ارژنگ سیفی‌زاده آغاز كرد و بعدها در كارنامه‌اش همكاری ثابت با گروه جوان به سرپرستی استاد محمدعلی كیانی‌نژاد و نیز اجراهای ادواری با گروه‌های بسیار دیگر را جا داد.

سارنگ از سال ۲۰۱۵ با تیمی پژوهشی، مستقر در كشور سوئد كه به طور ویژه بر روی اشتراكات آواز شرق و آواز دوره‌ی باروک كار می‌كنند مشغول به همكاری است.

آثاری كه وی در آن‌ها مشاركت داشته است با نا‌م‌های كونه هوار، ناله شكنه، در پس پرده شب و ویر تولید شده‌اند.

او همچنین در چند موسیقی فیلم برای استاد احمد پژمان آواز خوانده است. فعالیت وی بیشتر معطوف به كنسرت های خارج از ایران بوده است. سارنگ از سال ٨٠ زیر سایه استادانش مشغول به تدریس است.