دنا نعمت‌اللهی

دنا نعمت‌اللهی متولد ۱۳۶۰ در تهران است. او دانش‌آموخته رشته «آموزش موسیقی و حرکت با نگرش ارف-شول‌ورک» از دانشگاه موتسارتئوم سالزبورگ اتریش و دانش‌آموخته کارشناسی موسیقی در دانشگاه سوره تهران است.

شرکت‌ در کارگاه‌های تابستانی تربیت موسیقی کودک با نگرش ارف-شول‌ورک در سالزبرگ اتریش و موسسه آدمک در تهران را در کارنامه دارد و از سال ۱۳۹۶، با همکاری گروه آدمک مدرس همین کارگاه در آموزشگاه یزدان‌پناه است.

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، او مربی موسیقی در مدارس سفارت ایتالیا، ‌آفتاب آذرین و موسسه منظومه خرد بود. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵، مربی نگرش ارف-شول‌ورک در همکاری مداوم با آموزشگاه پارس بود. و همچنین از پاییز ۱۳۹۶، مربی کارگاه مادر و کودک در آموزشگاه دایره و دبستان تقواست.