مهدی میرزامحمداصفهانی

او متولد تهران محله سعادت گذر لوطی صالح است. از سال ۱۳۶۰، نوازندگی تنبک را نزد استاد جمشید محبی آغاز کرد و پس از حدود هشت سال به پیشنهاد استادش به مکتب تنبک‌نوازی استاد بهمن رجبی راه یافت و تا سال ۱۳۷۴ از محضر ایشان آموخت. در سال ۱۳۷۲ با گروه «اقبال آذر» همکاری کرد و در سا‌ل‌های بعد با گروه «وصال»، و گروهی خصوصی به سرپرستی استاد محمدحسین سیفی‌زاده.

او از سال ۱۳۶۴ به آموزش تنبک پرداخته. قریب به هفت سال است که در دانشگاه جامع علمی کاربردی خوش‌نهاد پیمان تدریس می‌کند. پس از آن در آموزشگاه قمر و اکنون در آموزشگاه الف مدرس ساز تنبک است.