برنامه ترم زمستان ۹۸


نام استاد نام کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
مهدی اصفهانی تنبک ۱۵ - ۲۰
سوران پورعلی مکری دیوان / باغلاما ۱۵ - ۲۰ ۱۴ - ۲۰
مسعود حبیبی دف ۱۴ - ۲۰
محمد ذوالنوری تار / تنبور ۱۴:۳۰ - ۲۰:۳۰
سارنگ سیفی زاده تصنیف ۱۸ - ۱۹:۳۰ ۱۸:۳۰ - ۲۰
نازنین غنی زاده کمانچه ۱۷ - ۲۰
محمدرضا فیاض سنتور ۱۳ - ۲۰:۳۰ ۱۶ - ۲۰
حمید قنبری تنبک ۱۲:۳۰ - ۲۰:۳۰
کوشا صرافی گوهر ویولن ۱۵ - ۲۰
سیاوش لطفی پیانو / سلفژ ۱۳ - ۲۱ ۱۳ - ۱۹
ارژنگ سیفی زاده سه‌تار ، تار ، آواز ۱۴ - ۲۰ ۱۲ - ۲۱
معصومه مهرعلی آواز ۱۸ - ۱۹:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۲
۱۶:۳۰ - ۱۸
۱۶:۳۰ - ۱۸ ۱۷ - ۱۸:۳۰
پگاه زهدی سنتور ۱۵ - ۲۰
فرهود بیگلر بیگی فلوت ۱۴ - ۲۰ ۱۳ - ۲۱
یلدا احسانی کلارینت ۱۵ - ۲۰
سمیرا محسنی آواز کلاسیک ۱۳ - ۲۰
اشکان قضات آواز کلاسیک ۱۵ - ۲۰:۳۰ ۱۷ - ۲۰ ۱۴ - ۲۰
روزبه زرعی سازهای کوبه‌ای ۱۵ - ۲۰:۳۰
سیاوش لطفی و مانی جعفرزاده اندیشه موسیقی ۱۹ - ۲۰:۳۰
مانی جعفرزاده تئوری موسیقی ۱۰ -۱۴
فرهاد اسعدیان گیتار ۱۳ - ۲۰
شهرام غلامی عود ۱۴ - ۲۰
بابک ولی پور گیتار ۱۴ - ۲۰
دنا نعمت الهی دوره مادر و کودک ۱۵ - ۱۶