برنامه ترم بهار


نام استاد نام کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
مهدی اصفهانی تنبک ۱۵ - ۲۰
سوران پورعلی مکری دیوان / باغلاما ۱۴ - ۲۰
مسعود حبیبی دف ۱۴ - ۲۰
محمد ذوالنوری تار / تنبور ۱۵ - ۲۰
سارنگ سیفی زاده تصنیف ۱۸ - ۱۹:۳۰ ۱۸:۳۰ - ۲۰
پیام صمیمی پیانوی ایرانی ۱۴ - ۲۰
نازنین غنی زاده کمانچه ۱۸ - ۲۰
محمدرضا فیاض سنتور ۱۴:۳۰ - ۲۰:۳۰
حمید قنبری تنبک ۱۵ - ۲۱
کوشا صرافی گوهر ویولن ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰
سیاوش لطفی پیانو / سلفژ ۱۵:۳۰ - ۲۰ ۱۳ - ۱۷
ارژنگ سیفی زاده سه‌تار ۱۴ - ۲۱
ارژنگ سیفی زاده تحلیل ردیف ۱۴ - ۱۵:۳۰
معصومه مهرعلی آواز ۱۸ - ۱۹:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۲
۱۶:۳۰ - ۱۸
۱۶:۳۰ - ۱۸
۱۸ - ۱۹:۳۰
۱۷ - ۱۸:۳۰
پگاه زهدی سنتور ۱۶ - ۱۷
فرهود بیگلر بیگی فلوت ۱۳ - ۱۹:۳۰
یلدا احسانی کلارینت ۱۵ - ۲۰
سمیرا محسنی آواز کلاسیک ۱۴:۳۰ - ۲۰:۳۰
مریم گلزاریان‌پور فلوت ۱۱ - ۱۸
اشکان قضات آواز کلاسیک ۱۸ - ۲۰ ۱۸ - ۲۰ ۱۸ - ۲۰
روزبه زرعی سازهای کوبه‌ای ۱۷:۳۰ - ۲۰:۳۰
سیاوش لطفی و مانی جعفرزاده اندیشه موسیقی ۱۸ - ۱۹:۳۰